VSU Men's Basketball vs. Cheyney University

VSU Men's Basketball vs. Cheyney University

Tuesday, Nov 20, 2018
VSU Men's Basketball vs. Cheney University ...more
VSU Women's Basketball vs. Virginia University of Lynchburg

VSU Women's Basketball vs. Virginia University of Lynchburg

Saturday, Nov 24, 2018
VSU Womens Basketball vs. Virginia University of Lynchburg ...more
VSU Women's Basketball vs. Claflin University

VSU Women's Basketball vs. Claflin University

Thursday, Nov 29, 2018
VSU Women's Basketball vs. Claflin University ...more
Life Christian Academy vs. Spire Institute

Life Christian Academy vs. Spire Institute

Wednesday, Dec 5, 2018
Life Christian Academy vs. Spire Institute ...more
VSU Trojans Basketball vs. St. Augustine University (Double Header)

VSU Trojans Basketball vs. St. Augustine University (Double Header)

Thursday, Dec 13, 2018
VSU Trojans Basketball vs. St. Augustine University (Double Header) ...more
VSU Trojan Basketball vs. Fayetteville State University (Double Header)

VSU Trojan Basketball vs. Fayetteville State University (Double Header)

Saturday, Dec 15, 2018
VSU Trojans Men's and Women's Basketball vs. Fayetteville State University ...more
VSU Men's Basketball vs. University of Mount Olive

VSU Men's Basketball vs. University of Mount Olive

Wednesday, Dec 19, 2018
VSU Men's Basketball vs. University of Mount Olive ...more
VSU Men's Basketball vs. Barton College

VSU Men's Basketball vs. Barton College

Monday, Dec 31, 2018
VSU Men's Basketball vs. Barton College ...more
VSU Men's Basketball vs. King University

VSU Men's Basketball vs. King University

Saturday, Jan 5, 2019
VSU Men's Basketball vs. King University ...more
VSU Women's Basketball vs. Virginia Union

VSU Women's Basketball vs. Virginia Union

Saturday, Jan 19, 2019
VSU Women's Basketball vs. Virginia Union University ...more