VSU Trojans vs. Elizabeth City State University
Jan 25 2020

VSU Trojans vs. Elizabeth City State University 

Women's Game: 2pm

Men's Game: 4pm

VSU Trojans vs. Bowie State University

Feb 10 2020

VSU Trojan vs. Lincoln University

Feb 13 2020