VSU Trojans vs. Elizabeth City State University
Jan 25 2020

VSU Trojans vs. Elizabeth City State University 

Women's Game: 2pm

Men's Game: 4pm

VSU Trojans vs. Shaw University

Dec 14 2019

VSU Trojans vs. Johnson C. Smith

Dec 21 2019

VSU Trojans vs. Fayetteville, University

Jan 4 2020